top of page

ลำไย...ซ่า อร่อยซ่า มาพร้อม ประโยชน์

ลำไย...ซ่า อร่อยซ่า มาพร้อม ประโยชน์

P80 Longa ลองก้า

P80 Longa ลองก้า 

เครื่องดื่มสปาร์คลิ้งลำไย ตรา พี80 ลองก้า

P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
เป็นแหล่งของ สารต้านอนุมูลอิสระ และ วิตามิน C สูง
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
มีวิตามิน B3, B5, B6, B12
และวิตามิน
E
P80 Better food Better health

เครื่องดื่มสปาร์คลิ้งลำไย  ตรา พี80 ลองก้า

Longan Sparkling Drink  P80 Longa Brand

วิตามิน ซี สูง 

วิตามิน บี สูง  บี3, บี5, บี6, บี12

วิตามิน อี

√ วิตามิน ซี, บี6, บี12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกัน

√ วิตามิน ซี, อี มีส่วนช่วยในกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ

ควรกินอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
P80 Better food Better health
bottom of page