top of page
LK-BG.jpg
สมุนไพรลำไยสกัด
สมุนไพรลำไยสกัด
สมุนไพรลำไยสกัด
สมุนไพรลำไยสกัด

P80 Longa Kombucha

เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากชาหมักแท้  สูตรลับเฉพาะที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

ทำจากชาอู่หลงสายพันธุ์ดีที่ผ่านกระบวนการหมักนาน 30 วัน

โดยคัดสรรจุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์ที่มีคุณภาพสูง

bottom of page