top of page

COVID-19 VS ไข้หวัดทั่วไป

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เป็นเชื้อไวรัสที่เพิ่งถูกค้นพบ ซึ่งอาการเจ็บป่วย ค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับ ไข้หวัดธรรมดา หรือ

COVID-19 VS ไข้หวัดทั่วไป

โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เป็นเชื้อไวรัสที่เพิ่งถูกค้นพบ ซึ่งอาการเจ็บป่วย ค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับ ไข้หวัดธรรมดา หรือ ไข้หวัดทั่วไป หลายคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย มีไข้ ไอ เจ็บคอ ในช่วงนี้ ก็มักวิตกกังวล สับสนว่า ไข้หวัดธรรมดา และ โคโรนาไวรัส ต่างกันอย่างไร ?

ความแตกต่างของ ไข้หวัดธรรมดา และ โคโรนาไวรัส
ไข้หวัดธรรมดา (Common Cold) และ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนาเหมือนกัน โดยไข้หวัดทั่วไป มักเกิดจากไรโนไวรัสถึง 30-80% รองลงมาคือ โคโรนาไวรัส 10-15% และระดับความรุนแรงของโรคแตกต่างกัน โดยโคโรนาไวรัส จะมีระดับความรุนแรงกว่าไข้หวัดธรรมดามาก

bottom of page