งานวิจัย

งานวิจัยระดับโลกสู่เครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้น

2
การทดลองทางการแพทย์
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลังจากรับประทาน P80 เพียง 3 เดือน

3
4 สัปดาห์ ได้ผลลัพธ์น่าอัศจรรย์
เพียงรับประทาน P80

ผลการศึกษากับกลุ่มเป้าหมาย ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า 50 % ของผู้บริโภค พบการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวก และมากกว่า 90 % ของผู้บริโภค รู้สึกแข็งแรง และมีคุณภาพการนอนดีขึ้น

4
ได้รับการรับรอง

โดย Dr.Sandy Schwart
นักโภชนาการและผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร ชาวอเมริกัน

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของการดื่มน้ำเชื่อมลำไยต่อคุณภาพการนอนหลับ
และความดันโลหิตในอาสาสมัครไทยที่มีสุขภาพดี
Short Research on P80 Natural Essence

สมัครรับข่าวสาร

บริษัท พีเอ็ม 80 จำกัด

111 ถ.จรัสเมือง รองเมือง ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330